* ปิดตั้งค่าล๊อคหน้าจอโทรศัพท์อัตโนมัติ เพื่อสนุกกับควิซเกม

* Please turn-off automatic screen-lock on your phone, to enjoy the best of quiz game