QUIZ CHAMP

กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ ลุ้นรับของรางวัล

ร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับอาหารเกาหลีและสินค้าของ PROTHAI ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

 

อันดับที่ 1
อันดับที่ 2 - 5
อันดับที่ 6 - 10       

 

ระยะเวลากิจกรรม


 

รามยอนเกาหลี 1 แพ็ค
Bibigo ต็อกบกกิ 1 ถ้วย Binggrae นมกล้วย 1 กล่อง
ขนมเกาหลี (1-2 ชิ้น)

 

ทุกวันพุธ (6, 13, 20 และ 27 พฤศจิกายน 2562)

เวลา 19.00 น.